skip to main content
Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 30/10/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Tîm Troseddau Ieuenctid (TTI) yn darparu gwasanaeth statudol dan Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998. Mae'r rôl hwn yn cynnwys goruchwylio Troseddwyr Ifanc yn y ddalfa a'r gymuned. Yn ogystal, darparu cymorth wrth ymgysylltu plant a phobl ifanc mewn rhaglenni ymyrraeth er mwyn atal/lleihau troseddu. Mae GTI (Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) yn darparu gwasanaeth ataliol ar gyfer pobl ifanc y teimlir eu bod 'mewn perygl' o droseddu hefyd.