skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) - Casnewydd - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 26/03/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Nod prosiect PaCE yw helpu i wella cyfleoedd rhieni sy’n cael trafferth cael hyd i hyfforddiant neu waith oherwydd ymrwymiadau gofal plant. Bydd PaCE yn cynnig cymorth ariannol i dalu am gostau gofal plant tra bydd rhieni'n gwneud cwrs hyfforddiant, yn cael profiad gwaith, neu'n gwirfoddoli i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael swydd. Prosiect gwerth yw PaCE sy'n cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae Cynghorwyr PaCE yn cefnogi rhieni drwy gynnig:
- cymorth un-i-un mewn lleoliadau a fydd yn addas i’r teuluoedd, a chefnogaeth i rieni wrth iddyn nhw chwilio am hyfforddiant a gwaith
- help i wneud y symiau ariannol o ran bod yn y gwaith gan ddefnyddio’r teclyn “Better Off”
- cyngor a chyfarwyddyd am gyflogaeth gan gynnwys bod yn hunan-gyflogedig
- help i ddod o hyd i ddarpariaeth gofal plant / chostau gofal plant
- help i wybod pa fath o hyfforddiant sydd eu hangen
- cymorth i sicrhau bod rhieni mewn sefyllfa well i gael swydd