skip to main content

Gwasanaeth Mabwysiadu y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Diweddariad diwethaf: 29/09/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn un o bum grŵp cydweithredol rhanbarthol sy'n ffurfio rhan o'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru, ac yn gyfrifol am:
1. Ddarparu gwybodaeth a chyngor a chynnal hyfforddiant ac asesiadau o'r holl ddarpar rieni maeth.
2. Cynnal asesiadau o lys-rieni a pherthnasau sy'n mabwysiadu.
3. Chwilio am leoliadau er mwyn bodloni anghenion yr holl blant yn yr ardal ranbarthol y mae angen iddynt gael eu mabwysiadu.
5. Darparu gwasanaeth cymorth i deuluoedd sy'n mabwysiadu cyn iddynt fabwysiadu ac ar ôl iddynt fabwysiadu.
6. Darparu gwasanaeth ar gyfer yr oedolion hynny y maent wedi cael eu mabwysiadu ac y maent yn chwilio am eu cofnodion geni a'r rhai y maent yn dymuno chwilio am eu perthnasau biolegol.
7. Darparu gwasanaeth cyfryngol i berthnasau sy'n dymuno cysylltu â'r unigolyn a gafodd eu mabwysiadu.