skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Telecare - TeleV and TeleV+ - Teleofal

Diweddariad diwethaf: 16/01/2024
Teleofal Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

TeleV yn defnyddio amrywiaeth o larymau a sensoriaid i gadael pobl agored i niwed bod yn mwy annibynol yn ei cartrefi ac yn ei gymuned. Ein defnyddwr yn gallu alw am cymorth gan ond gwasgu botwm ar y crogdlws, pryd byddwch yn ei gwasgu bydd gweithredwyr yr canolfan cyswllt yn gallu siarad i chi trwyddo’r uned a wneud penderfyniad i alw are eich ymatebwyr neu i phonio’r gwasaneth argyfwng, mae hyn yn dibynnu ar y sefyllfa.