skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Tots Play Neath - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 24/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rhaglen chwarae I fabis a rhieni o enedigaeth hyd 2+

Mae dosbarthiadau anrywiol at gael gen I.

Cwrs Datblygiad Babi sydd yn gwrs 6 wythnos sydd yn cynnwys tylino babi, yoga, syniadau ymarferol at sut I cryfhau'r babi adeg 'tummy time', 'baby sign language', technegau cysuro, cerddoriaeth.

Disbarthiadau wythnosol: Discovery Tots at gyfer babis 8 wythnos hyd 9 mis.
Social Tots can I fabis sydd yn symud o tua 9 mis hyd 2 flwydd a hanner.