skip to main content

Gwasanaethau Anableddau Dysgu Bro Morgannwg

Diweddariad diwethaf: 26/10/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Ein nod yw rhoi cymorth i'r defnyddiwr gwasanaeth a'u gofalwyr trwy asesu a rheoli anghenion gofal a darparu cyngor a gwybodaeth.

• Rhoi cyngor a gwybodaeth briodol.
• Asesu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr
• Cymorth er mwyn creu cynllun gofal a allai gynnwys cymorth wedi'i dargedu er mwyn bodloni canlyniadau a nodwyd
• Trefnu cyfeiriadau i asiantaethau neu weithwyr proffesiynol eraill e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol, swyddog gofalwyr
• Trefnu gofal seibiant neu lety dros y tymor hwy.
• Adolygu ac ailasesu'r ddarpariaeth ofal gyfredol.
• Asesu ac ymyrryd mewn perthynas â chymorth er mwyn rheoli risg.