skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 17/08/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Bro Morgannwg yn rhan o'r Gwasanaeth i Oedolion ac mae'n dîm o weithwyr cymdeithasol sy'n gweithio yng Ngwasanaeth Caethiwed Cymunedol GIG.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn darparu neu'n cyfeirio at Wybodaeth, Cymorth a Chyngor addas, gan gynnal Asesiad Integredig a allai gynnwys darparu neu hwyluso darpariaeth gofal a chymorth megis gofal yn y cartref, gwasanaethau dydd a chyfleoedd adsefydlu.