skip to main content
Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Diogelu Plant ym Bro Morgannwg

Diweddariad diwethaf: 13/09/2017
Sylw/adborth Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae diogelu’n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r bobl o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.
Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod diogelu’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom. Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth.