skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Eiriolaeth Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Diogelu Plant ym Bro Morgannwg - Eiriolaeth

Diweddariad diwethaf: 30/08/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae diogelu’n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r bobl o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.
Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod diogelu’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom. Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth.