skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

AR GAU - Little Angels Flying Start Adamsdown - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 01/05/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd. Please liaise with your Health Visitor for availability.

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

We are a Flying Start setting based in Adamsdown Community Centre. We offer spaces to children who are eligible based on their postcode. We are open Monday-Friday, 9.15am-11.45pm, term time only.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:15 - 11:45
Dydd Mawrth 09:15 - 11:45
Dydd Mercher 09:15 - 11:45
Dydd Iau 09:15 - 11:45
Dydd Gwener 09:15 - 11:45

We are open Monday-Friday, 9.15am-11.45pm, term time only.There will also be a total of 5 inset days during the year for staff training and development.

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. We aim to be a fully inclusive setting ensuring all children have their individual needs met.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have a large outdoor area and ensure free-flow access daily.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Parents/Carers are required to provide nappies.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig.
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Care is provided using English as the main language; however, all children are also introduced to incidental Early Years Welsh through songs and activities arranged and implemented by the Welsh co-ordinator whose first language is the medium of Welsh. We employ Welsh speaking staff to work with all children where possible.
Where possible we aim to support all children with their first language.
Yes