skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Alison Bradshaw Childminding - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 22/05/2024
Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/05/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Pontardawe, Swansea.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 3 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Home based childcare

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. I take four weeks holiday a year, one week at Easter, one week at Christmas and two weeks in August

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:15 - 18:30
07:15 - 18:30
07:15 - 18:30
07:15 - 18:30
Dydd Mawrth 07:15 - 18:30

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No