skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

DICE (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol) - Cyrsiau Adloniadol - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 17/04/2024
Addysg Gymunedol
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Croeso i gyrsiau hamdden DICE Caerdydd (Cynhwysiant Anabledd mewn Addysg Gymunedol).
Mae'r rhain yn ystod o gyrsiau hamdden i gefnogi oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol.
Mae'r cyrsiau'n cynnwys - Celf a Chrefft, Darganfod Celf, Dewis a Chymysgu Crefft, Dewch i Ddawnsio a Chrochenwaith.
Gall manteision mynychu cyrsiau hamdden wella iechyd a lles, cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd rydych yn ei fwynhau, mwy o sgiliau cymdeithasol a'r cyfle i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau, ennill hyder a dysgu sgil newydd.
Cynhelir cyrsiau yng Nghaerdydd yn Neuadd Llanofer a Treganna.