skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR GAU - Cylch Meithrin Caban Cegin - (Bore) - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 17/02/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/05/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Ymholwch am rhagor o wybodaeth

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf.

Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Ymholwch am clwbiau

Dydd Llun 09:00 - 18:00
Dydd Mawrth 09:00 - 18:00
Dydd Mercher 09:00 - 18:00
Dydd Iau 09:00 - 18:00
Dydd Gwener 09:00 - 18:00

Sesiwn i blant Dechrau'n Deg yn ardal Maesgeirchen dwy oed - 2.5 awr y diwrnod = 12.5 awr yr wythnos = am ddim, unai 9 - 11:30 / 12:30 - 3pm.Sesiwn i blant 3 oed, 2.5 awr y dydd = 10 awr am ddim, Llun i Iau, unai 9 - 11:30 / 12:30 - 3. Sesiwn 2.5 awr i blant 2 a 3 oed sydd ddim yn blant dechrau'n deg, ac ddim yn derbyn cyfnod sylfaen £6.50.Wrap around a clwb cinio i blant 2 oed, unai 11:30 - 3pm / 9 - 12:30 = £12.50Wrap around a clwb cinio i blant 3 oed, unai 11:30 - 3pm / 9 - 12:30 = £10

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Hyderus
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No