skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Troi Cleifion yn Bobl (Meddygfa Tywyn Bach)

Diweddariad diwethaf: 07/11/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol i chefnogi pobl i gael mynediad at weithgareddau y gallant eu mwynhau yn eu cymuned leol sy'n gwella iechyd a lles. Dyma'r manteision:

- dysgu sgiliau newydd neu gymryd rhan mewn gweithgaredd newydd
- gwella iechyd a lles meddyliol a chorfforol
- cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
- cael cymorth ymarferol, therapiwtig a chymdeithasol cywir gan eraill
- cael eich grymuso a chynyddu hunanhyder a hunan-barc
- trwy gymyd rhan mae'r claf yn aml yn dod yn adnoddau arall i rywun arall neu i'w Gymuned leol.