skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Prosiect Babi Actif - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 04/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd Babi Actif yn darparu sesiynau mewn lleoliadau / mannau amrywiol ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, AM DDIM. Yn ystod oes y prosiect rydym yn gobeithio cynnwys teithiau cerdded gyda choets, ffitrwydd rhiant a babi, beicio, loncian, teithiau cerdded gyda sling, dawnsio gyda sling a sesiynau synhwyraidd yn yr awyr agored, gyda’r nod o helpu rhieni newydd i ddod o hyd i weithgaredd awyr agored maen nhw wir yn ei fwynhau. Bydd y pwyslais ar gael hwyl a bod yn iach gyda’ch babi, i osod y blociau adeiladu ar gyfer dyfodol iachach i chi’ch dau.