skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Conwy Food Bank

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud


Mae Banc Bwyd Conwy yn brosiect heb ei ariannu o dan ymbarél Sanctuary sy'n ceisio bwydo pobl sy'n byw yn Sir Conwy sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd. Rydym yn annibynnol ac nid ydym yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd ac mae ein storfa yn cael ei rhoi inni yn ddi-rent felly mae ein gorbenion felly'n isel iawn. Gall fod llawer o resymau i bobl gael eu hunain mewn anhawster megis cosbi budd-daliadau, torri perthynas, dyled, materion llety, salwch a phroblemau teuluol.
Cymerir rhoddion i'n storfa a'u gwneud yn barseli i weddu i bobl sengl, cyplau neu deuluoedd ac maent yn cynnwys digon o fwyd maethlon i bara tua 3-4 diwrnod. Gwneir atgyfeiriadau atom am barseli bwyd gan sefydliadau proffesiynol sy'n ymwybodol o sefyllfa'r unigolyn neu'r teulu. Mae parseli bwyd yn cael eu cludo i fannau dosbarthu i'w casglu gan y derbynwyr neu i'w dosbarthu gan eu cyfeiriwr / gweithiwr cymorth. Rhoddir y rhan fwyaf o'r bwyd yn yr ystafell storio trwy roddion gan y cyhoedd.