skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Llanishen Hyb Library Services - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

OHERWYDD COVID-19 EFALLAI NA FYDD Y GWASANAETH HWN YN GWEITHREDU FEL ARFER. CYSYLLTWCH AM RAGOR O FANYLION.
Mae'r hybiau'n dwyn ynghyd waith Cyngor Dinas Caerdydd ac asiantaethau eraill o dan yr un to, gan alluogi cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwasanaethau a'n cyfleusterau yn gyflymach ac yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen.
Mae hyn yn cynnwys cyngor ar Fudd-dal Tai a'r Dreth Gyngor, cyngor ar restrau aros Cyngor Caerdydd, Tocynnau Bws, Gwasanaethau Llyfrgell, Llungopïo, Argraffu, Sganio ac E-bost, Cyngor ar bopeth, Prydau Ysgol am Ddim, Derbyniadau i Ysgolion, Gwasanaethau i Mewn i Waith, Mynediad am Ddim i'r Rhyngrwyd a WiFi
Gofod Llyfrgell Gymunedol
Amser rhigwm /sesiynau iaith a chwarae
Grwpiau Llyfrau
Caffis Lles
Sesiynau Hanes Teulu
Caffis Dementia
Rydym hefyd yn cefnogi menter Her Ddarllen yr Haf!
Cymorth i gael mynediad at adnoddau digidol