skip to main content
Addysg Gymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Tîm Cadw’n Iach Conwy – Gwasanaeth Galw Heibio Dewis - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 04/12/2019
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y gweithiwr Dewis yn cynnal sesiynau galw heibio pob dydd Mercher ar gyfer staff Conwy a gwasanaethau lleol yng Nghonwy sy’n dymuno cofrestru ar Dewis neu sydd angen cefnogaeth/cyngor i ddatblygu eu hadnodd.

Bydd yn cael ei gynnal yn swyddfa Coed Pella, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mae Colwyn:
Coed Pella
Conway Road
Colwyn Bay
LL29 7AZ

Mae Dewis yn gyfeiriadur ar-lein am ddim a ariennir gan Lywodraeth Cymru, fel ffynhonnell i ddod o hyd i wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n gallu darparu cyngor a gwybodaeth am eich lles neu eisiau gwybod sut y gallwch helpu rhywun arall.