skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Addysg Gymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Tîm Lles Cymunedol – Gwasanaeth Galw Heibio Dewis - Covid 19 - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 01/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Oherwydd COVID-19 mae’r sesiynau galw heibio hyn wedi cau dros dro. Fodd bynnag, mae cefnogaeth dros y ffôn ar gael o hyd drwy ffonio’r tîm ar 01492 577449.
Bydd y gweithiwr Dewis yn cynnal sesiynau galw heibio pob dydd Mercher ar gyfer staff Conwy a gwasanaethau lleol yng Nghonwy sy’n dymuno cofrestru ar Dewis neu sydd angen cefnogaeth/cyngor i ddatblygu eu hadnodd.

Bydd yn cael ei gynnal yn swyddfa Coed Pella, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mae Colwyn:
Coed Pella
Conway Road
Colwyn Bay
LL29 7AZ

Mae Dewis yn gyfeiriadur ar-lein am ddim a ariennir gan Lywodraeth Cymru, fel ffynhonnell i ddod o hyd i wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n gallu darparu cyngor a gwybodaeth am eich lles neu eisiau gwybod sut y gallwch helpu rhywun arall.