skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Wedi ganslo - Mae’r Tîm Aros yn Iach Conwy - y Daith Rithwir Dementia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 06/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Tîm Aros yn Iach Conwy (y Tîm Lles Cymunedol yn flaenorol) wedi sicrhau arian i gynnal y Daith Rithwir Dementia yng Nghanolfan Fusnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno ar ddydd Iau 7 Mai 2020. Bydd y bws yn cynnig pedwar sesiwn 1.5 awr ar y diwrnod gyda 48 lle wedi eu hariannu’r llawn.

Dyfeisiwyd y Daith Rithwir Dementia 20 mlynedd yn ôl yn America gan yr unigolyn proffesiynol byd-enwog PK Beville sy’n berchen ar y cwmni di-elw Second Wind Dreams perchnogion y Daith Rithwir Dementia. Profwyd yn feddygol ac yn wyddonol mai’r Daith Rithiwr Dementia yw’r profiad agosaf y gallwn ei roi o beth yw dementia i unigolyn sydd ag ymennydd iach. Trwy ddeall dementia o safbwynt yr unigolyn gallwn newid arferion, lleihau problemau a gwella eu bywydau.