skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Comisiynydd Plant Cymru

Diweddariad diwethaf: 19/09/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Pencampwr Plant Cymru Cefnogi plant a phobl ifanc i gael gwybod am hawliau plant, Gwrando ar blant a phobl ifanc i ddarganfod beth sy'n bwysig iddyn nhw, Cynghori plant, pobl ifanc a'r rhai sy'n gofalu amdanyn nhw os byddan nhw'n teimlo eu bod nhw'n methu mynd â'r problemau at neb arall, Dylanwadu ar y llywbodaeth a chyrff eraill sy'n dweud eu bod nhw'n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siwr eu bod nhw'n cadw eu haddewidion i blant a phobl ifanc, Codi llais dros blant a phobl ifanc yn genedlaethol ar faterion pwysig - bod yn bencampwr i blant Cymru.