skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Penylan Library and Community Centre - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r hybiau yn dod â gwaith Cyngor Dinas Caerdydd ynghyd asiantaethau eraill o dan yr un to, gan alluogi cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwasanaethau a'n cyfleusterau yn gyflymach ac yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen.

Mae hyn yn cynnwys cyngor treth cyngor Cyngor Caerdydd, Cyngor ar restrau aros, pasys bysiau, gwasanaethau llyfrgell, llungopïo, argraffu, e-bost sganio, Cyngor ar Bopeth, prydau ysgol am ddim, derbyniadau i ysgolion, i mewn i wasanaethau gwaith, mynediad am ddim i'r rhyngrwyd

Beth mae eich adnoddau yn ei wneud (yn Saesneg) llyfrgell gymunedol
Amser odli a sesiynau iaith a chwarae
Grwpiau llyfrau
Caffis lles
Caffis dementia
Lle i ddarllen, benthyg a phori llyfrau
Rydym hefyd yn cefnogi menter her ddarllen yr haf!
Cymorth i gael mynediad at adnoddau digidol
Sesiynau darllen dyslecsia-gyfeillgar i blant!

Mae cost i'n gwasanaethau fel llungopïo a sganio