skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Williamston Nursing Home (Williamston Nursing Home Ltd) - Cartref gofal

Diweddariad diwethaf: 21/06/2024
Cartref gofal

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/03/2024. Adroddiad arolygu diweddaraf.
Mae'r cartref gofal hwn wedi'i gofrestru ar gyfer uchafswm o 34 welyau ar gyfer pobl oed 65 i 100+.
Mae gan y cartref gofal hwn lleoedd gwag. Two room upstairs via stair lift.

Darperir y cartref gofal hwn gan: Williamston Nursing Home Ltd

Gofal a ddarperir:

Nyrsio Iechyd Meddwl Anableddau Dysgu
Gwasanaethau dydd Gofal seibiant

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cartref gofal yn lleoliad preswyl lle mae nifer o bobl yn byw.

Mae gofal preswyl yn cael ei ddarparu'n aml ar gyfer pobl a fyddai efallai'n cael anhawster byw yn annibynnol, ond mae'n well gan rai pobl fyw mewn cyfleuster gofal preswyl am ei fod yn cynnig diogelwch, rhyngweithio cymdeithasol a chefnogaeth a chymorth parhaus nad yw ar gael trwy ofal cartref (h.y. gofal yn eich cartref eich hun). Yn aml mae gan bobl y camsyniad bod gofal preswyl yn ddewis "pan fetha popeth arall" a bod angen cartref gofal ar rywun pan fydd yn sâl iawn neu'n methu'n lân ag ymdopi, ond mae llawer o breswylwyr yna am eu bod yn mwynhau'r llawer o fanteision sydd gan gartref gofal i'w cynnig.

Gall y gwasanaeth weithredu yn yr iaith(ieithoedd) ychwanegol canlynol:

 • Pwyleg
Mae gan y cartref gofal hwn isafswm ffi wythnosol o £995.00 ac uchafswm ffi wythnosol o £995.00.
A fydd ychwanegiad awdurdod lleol yn berthnasol? - Nac oes.

Cyfleusterau a gynigir:

Cyfleusterau ystafell

 • Anifeiliaid anwes trwy drefniant
 • En-suite
 • Pwynt ffôn yn eich ystafell eich hun
 • Pwynt teledu yn eich ystafell eich hun
 • WiFi yn ei ystafell ei hun

Cymdeithasol

 • Ardal gymunedol/gweithgaredd
 • Digwyddiadau celf
 • Digwyddiadau cerddorol
 • Garddio
 • Gweithgareddau
 • Llyfrgell
 • Mynediad i fannau awyr agored
 • Mynediad i'r Rhyngrwyd
 • Teithiau dydd
 • Ymarfer corff

Gwasanethau

 • Deintydd sy'n ymweld
 • Ffisiotherapydd sy'n ymweld
 • Meddyg Teulu sy'n ymweld
 • Optegydd sy'n ymweld
 • Triniwr gwallt

Trafnidiath/teithio

 • Ger trafnidiaeth gyhoeddus

Sgôr hylendid bwyd:

4 - Safonau hylendid yn dda