skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Grwp llyfrau Cymraeg y plant-Llyfrgell Penylan 2il ddydd Llun bob mis yn dechrau 9fed Mawrth - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

* OHERWYDD COVID 19 - EFALLAI NAD YW'R GWEITHGAREDDAU HYN YN RHEDEG - EDRYCHWCH AR EICH LLYFRGELL LEOL AM FANYLION PELLACH*
Grwp llyfrau Cymraeg i blant drwy gyfrwng y Gymraeg
Croeso i bob plentyn-o oed 6-11 oed
Sesiwn ddarllen grŵp gyda chwisiau a gweithgareddau'n seiliedig ar lythrennedd i wella'r profiad darllen
llyfrau newydd yn cael eu trafod a'u darllen bob mis!
Darperir hwyl, am ddim a lluniaeth