skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Llyfrgell Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Tîm Cynghori ar arian @ Canolfan Llanisien-bob dydd Gwener 9-5pm - Gwasanaethau Llyfrgell

Diweddariad diwethaf: 16/09/2020
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Y tîm cynghori ar arian @ manteisio i'r eithaf ar yr archwiliadau iechyd
• Yn ôl i weithio'n well eu byd cyfrifiadau
• Cymorth gyda budd-daliadau lles (gan gynnwys cymhwyso ac ymholi)
• Cymorth a chyngor ar hawliadau credyd cynhwysol
• Cymorth gyda chyllidebu
• Help gyda dyledion (gan gynnwys y dreth gyngor a rhenti)
• Help gydag ymholiadau ynni a dŵr
• Cyngor ar agor cyfrif banc sylfaenol
• Help gydag ymholiadau tai
• Grantiau a cheisiadau disgownt (dŵr sure Cymru, disgownt cartref cynnes, taliadau tai yn ôl disgresiwn, cronfa cymorth i gwsmeriaid)
• Asesu a chyflenwi talebau banc bwyd i ddinasyddion Caerdydd sydd mewn sefyllfa o argyfwng
• Cyfeirio pobl at sefydliadau'r bartneriaeth am gyngor arbenigol
• Cyngor arbenigol ar fudd-daliadau anabledd, asesiadau meddygol, ailystyriaethau gorfodol ac apeliadau