skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Safer Neath Port Talbot

Diweddariad diwethaf: 19/05/2020
Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Ein nod yw gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â throseddau, anhrefn a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Mae partneriaeth Castell-nedd Port Talbot diogelach yn gweithredu dull partneriaeth aml-asiantaeth ar gyfer diogelwch cymunedol a materion troseddu ac anhrefn.

Rydym hefyd yn cynnig cynlluniau eraill i atal troseddu, galwyr diwahoddiad, teimlo'n ddiogel a gwarchod cymdogaeth.