skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Ar Agor - Fairhaven Childcare - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 05/11/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/07/2017.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Newport.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 18 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 4 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

The children have access to both a large comfortable home with a nursery environment attached. Children enjoy the comforts of a home and have play facilities of a nursery. The children enjoy a large safe outdoor play area with 3inch safety padding underfoot. Older children enjoy access to a large comfortable garden lodge for homework and relaxation. All children welcome the regualr day-trips, outings around our community (eg: parks, farms etc) and feel relaxed in our home environment. The children travel in their 'Disney' bus with drop down television screens and sensory lights.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Open all year around.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Full care, wrap around care, holiday care offered

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00
Dydd Sadwrn 07:30 - 18:00

Hours are negotiable and paid for by the hour (not day).

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - 4.50 per hour

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Qualified and have experience in caring for children with disabilities, special / learning needs
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Child care Grants accepted.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes