skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd

AR AGOR - LLandaff City Busy Bees - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 30/06/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 08/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 26 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Pre-School Day Nursery for children aged 2 - 5 years

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor yr haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 15:00
Dydd Mawrth 08:00 - 15:00
Dydd Mercher 08:00 - 15:00
Dydd Iau 08:00 - 15:00
Dydd Gwener 08:00 - 15:00

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
We work with all families, and have supported many children whose first language isn't English
Yes