skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dŵr Cymru

Diweddariad diwethaf: 09/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ffrydd I wneud eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy:
- Mae ein tariff HelpU yn gosod costau ar gyfradd fforddiadwy ar gyfer aelwydydd incwm isael sy’n derbyn budd-daliadau prawf modd
- Mae ein cynllun WaterSure Cymru yn capio eich bil ar uchafswm o £343 a allai leihau eich bil
- Talu eich costau dŵr yn awtomatig drwy eich budd-daliadau gyda’n cynllun Dŵr Uniongyrchol ac fe wnawn ni leihau eich bil £25!
- Mae’r Gronfa Cymorth I Gwsmeriaid yn rhoi rhandaliadau fforddiadwyi chi ac yn clirio eich dyled.

Rhannu cost eich bil yn rhandaliadau drwy sefydlu cynllun talu:
- Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol gan ddefnyddio ein ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein (rhandaliadau blynyddol, bob hanner blwyddyn, misol neu wythnosol ar gael)
- Os byddai’n well gennych dalu drwy gerdyn talu gallwch drefnu hyn drwy ddefnyddio ffurflen cerdyn talu ar-lein.