skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Gyda mynyddoedd a rhostir, meini hirion a chestyll, rhaeadrau bywiog a chymunedau bywiog, mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog offerennau i'w cynnig i drigolion ac ymwelwyr. Mae gennym hanes hir a lliwgar a mytholeg a diwylliant cyfoethog ac amrywiol.

Mae ein Parc Cenedlaethol oddeutu 42 milltir o led. Yn gyfan gwbl, mae'n cwmpasu oddeutu 520 milltir sgwâr o Dde a Chanolbarth Cymru, ychydig i'r gorllewin o Swydd Henffordd, ac mae'n cynnwys rhannau o Powys, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Rhondda a Merthyr Tudful. Mae'n cael ei enw o'r Bannau Canolog, sy'n dominyddu'r gorwel i'r de o Aberhonddu. Maent yn codi i 886 metr ym Mhen y Fan, y copa uchaf yn ne Prydain.