skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Masnachol (eraill)

Automatic Door Installation & Repairs - Masnachol (eraill)

Diweddariad diwethaf: 01/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn Gosod newydd ac yn gwneud drysau presennol yn Awtomatig. Mae awtomeiddio drws preswyl yn caniatáu i'r preswylydd fynediad heb gymorth i'w gartref ac oddi yno.

Drysau awtomatig yw'r ateb mynediad perffaith. Gallwn gyfuno drysau awtomatig gyda rheolaeth mynediad, clychau drws, intercom a rheoli adeiladau.