skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Links Grymoedd Cyfun - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 09/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n wasanaeth cymorth i bersonél a fu yn y lloedd arfog a'u teuluoedd wedi'i leoli yn Llanelli
Beth a gynigir - Amrywiaethgareddau dan do ac awyr agored gyda chefnogaeth. Cyfarfodydd ar ffurf NAAFI trwy Sir Gaerfyrddin. Cymorth lles a budd. Cynllun Bydi/Bod yn gyfaill.
Pam Mynychu - Lleihau unigrwydd trwy gwrdd ag eraill sydd â phrofiadau tebyg. I helpu gyda throsglwyddo i fywyd allan o'r fyddin. i gael help gydag achosion iechyd meddwl. I ddysgu sgiliau newydd, magu hyder a hunan-barch. I helpu gyda symud nôl i fyd gwaith. I helpu gyda chyfeirio at sefydliadau eraill all eich helpu chi.