skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Man Chwarae Tregaron - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Diweddariad diwethaf: 07/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Wedi'i leoli drws nesaf i Gae Chwarae, mae'r Man Chwarae yma ymhlith yr amrywiaeth o barciau addas i blant yng Ngheredigion ac mae'n cynnwys amrywiaeth o offer. Mae Man Chwarae yn lle sydd wedi'i gynllunio'n benodol i alluogi plant a phobl ifanc i chwarae tra bod offer campfa awyr agored oedolion weithiau ar gael.