skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

BJJ Aberteifi/Academi Chris Rees - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 08/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Jiu-Jitsu o Frasil yn grefft ymladd sy'n defnyddio technegau grappling agos (ymladd ar y ddaear)

*Mae'n bosib na fydd rhai sesiynau yn rhedeg oherwydd COVID, plîs cysylltwch am fwy o wybodaeth