skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

Clwb Pêl-droed Y Bont - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 08/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

CPD Bont yw tîm pêl-droed lleol pentref Pontrhydfendigaid ger Tregaron, Ceredigion. Fe ffurfiwyd y clwb ym 1947 ac maent wedi bod yn chwarae yng Nghyngrair Aberystwyth a'r Dalgylch ers hynny. Cipiodd Bont bencampwriaeth Adran 1 Cynghrair Cambrian Tyres Ab

*Mae'n bosib na fydd rhai sesiynau yn rhedeg oherwydd COVID, plîs cysylltwch am fwy o wybodaeth