skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Ceredigion Actif - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 24/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ceredigion Actif, sef gwasanaeth y Cyngor Sir sydd â chyfrifoleb am arwain ar chwaraeon a darpariaeth hamdden, yn adlewyrchu rhai’r Cyngor Sir yn ogystal â rhai nifer o gyrff eraill.

Mae Cynor Sir Ceredigion am hyrwyddo a gwella iechyd a lles yn y sir er lles cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.