skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Fideos hunangymorth Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

ACTivate your Life - Cwrs hunangymorth ar-lein am ddim - Wynebu eich bywyd - Fideos hunangymorth

Diweddariad diwethaf: 14/09/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teimlo'n orbryderus, isel eich ysbryd, pryderu'n aml?

Does dim ots pwy ydych chi, gall bywyd fod yn anodd weithiau. Bydd y cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn yn dangos ffyrdd ymarferol i chi o ddelio â meddyliau a theimladau. Gallai eich helpu i ddarganfod beth sy’n wirioneddol bwysig i chi a rhoi’r sgiliau i chi allu byw eich bywyd gyda mwy o hyder ac ymdeimlad gwell o bwrpas.

Cynlluniwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn i’ch helpu chi i wella eich iechyd meddwl a’ch llesiant.

Mae pedwar fideo a phob un yn para tua 40 munud. Gallwch gael saib ar unrhyw adeg a dod yn ôl atynt os bydd angen i chi gael hoe. Rydym yn argymell cymryd diwrnod neu ddau rhwng pob fideo er mwyn ymarfer y dysgu. Ar gyfer pob un o'r fideos mae yna ganllaw y gallwch chi ei lawrlwytho, ei argraffu neu gymryd nodiadau arno, a hefyd mae rhai ymarferion sain y gallwch chi wrando arnyn nhw. Gweler ein gwefan: https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/bywyd-actif/

Gweld y fideo