skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Ti A Fi Cefn Mawr - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 15/09/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Pwrpas ein Cylch Ti A Fi yw cynnig cyfle i rieni a gofalwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg. Cymraeg yw iaith y Ti Ti a Fi ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg gan fod croeso i bawb yn y Cylch Ti a Fi, a byddwch chi a'ch plentyn yn ei godi cyn bo hir!
Rhaid archebu lle.
Mae croeso i rieni / gofalwyr nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg ddod draw i fwynhau amgylchedd Cymreig gyda'u plant.