skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Brecwast

Jelly Totz Childcare Limited - Clwb Brecwast

Diweddariad diwethaf: 25/01/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 05/01/2020.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 60 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Breakfast clubs offer children a safe and supervised place to go before school. They provide a healthy breakfast for children and a drop off to school.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. full wrap around £34- drop to and collect
wraparound £28- drop to school or collect only

Dydd Llun 07:30 - 09:00
Dydd Mawrth 07:30 - 09:00
Dydd Mercher 07:30 - 09:00
Dydd Iau 07:30 - 09:00
Dydd Gwener 07:30 - 09:00

  Ein costau

  • £13.50 per Diwrnod - breakfast club- £13.50, wraparound-£28, full wraparound -£34 full day-£45 afterschool club -£14.00

we offer a term time only contract- 50% reduction in fees.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
registered with assisted and supported places, setting has a ALNCO and most staff have ALN training.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
staff trained and ALNCO
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes