skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Little Moons Bilingual Pre School - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 25/01/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cylchoedd chwarae yn darparu'n bennaf am blant 2½ i 5 mlwydd oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu'r prynhawn ac yn bennaf yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Mae Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg sy'n rhoi cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg).

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:15 - 11:45
Dydd Mawrth 09:15 - 11:45
Dydd Mercher 09:15 - 11:45
Dydd Iau 09:15 - 11:45
Dydd Gwener 09:15 - 11:45

  Ein costau

  • £12.50 per Sesiwn - £12.50 per session

10% sibling discount available

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No