skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Little Moons Bilingual Pre School - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 03/01/2024
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 03/02/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 12 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cylchoedd chwarae yn darparu'n bennaf am blant 2½ i 5 mlwydd oed, fel arfer am 2 i 3 awr yn y bore neu'r prynhawn ac yn bennaf yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Mae Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae cyfrwng Cymraeg sy'n rhoi cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg).

(#CynnigGofalPlantCBSC#DarpariaethGymraegCBSC)

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:15 - 11:45
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
Dydd Mawrth 09:15 - 11:45
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
Dydd Mercher 09:15 - 11:45
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
Dydd Iau 09:15 - 11:45
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
Dydd Gwener 09:15 - 11:45
09:15 - 12:15
09:15 - 12:15
Dydd Sadwrn 09:15 - 12:15

  Ein costau

  • £15.00 per Sesiwn - £15 per session

10% sibling discount available

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No