skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Bore coffi Cyfarfod Dydd Mawrth - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bore coffi am ddim (gyda bisgedi!) Mewn lleoliad croesawgar i bobl dros 55 oed sgwrsio a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Gwahoddir siaradwyr gwadd o bryd i'w gilydd ac mae gwybodaeth gymunedol ar gael bob wythnos.