skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Cysylltwyr cymunedol / gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Hwb Cymorth Cymunedol Conwy

Diweddariad diwethaf: 21/01/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Beth bynnag eich amgylchiadau, mae eich Hwb Cymorth Cymunedol lleol yma ac yn barod i helpu. Gallwch ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a 5 a siarad yn gwbl gyfrinachol ag aelod o’n tîm hyfforddedig a gwybodus. P'un a ydych chi'n chwilio am wybodaeth, arweiniad neu gymorth ymarferol, ni yw eich siop un stop i gael gafael ar:
Becynnau profion llif unffordd
Darpariaeth bwyd / banciau bwyd / coginio ar gyllideb
Cymorth llety / tenantiaeth
Cefnogaeth tanwydd / gwresogi
Cyngor ar arian / rheoli dyled / budd-daliadau
Cymorth iechyd meddwl a chorfforol
Cefnogaeth cam-drin domestig
Cefnogaeth dibyniaeth a chamddefnyddio sylweddau
Cefnogaeth i deuluoedd
Cyfrifiaduron / mynd ar-lein
Mynediad i gyflogaeth / cynnal cyflogaeth
Clybiau cymdeithasol / gweithgareddau / gwirfoddoli
Cyngor cyfreithlon (teulu, cyflogaeth a materion sifil)