skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Chwarae Mynediad Agored Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

SESIYNAU CHWARAE A LLES SEIBIANT - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 21/01/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 8 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yn darparu amrywiaeth e secsiynau hwyl a rhyngweithiol yn y galon e'r cymuned. Mae'r sesiynau yn caniatáu i blant chwarae mewn amgylchedd Hawn bwyl diogel gyda staff. Neuadd Gymunedol Glenside Pontnewydd, Cwmbrán, Torfaen, NP44 1BN

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mawrth 16:00 - 17:30

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No