skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae

St Cadocs Flying Start - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 13/05/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 19/04/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 3 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 37 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 37 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

We provide quality childcare in the Llanrumney area of Cardiff

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. We are a term time only setting

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
09:00 - 12:30
11:30 - 15:15
Dydd Mawrth 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
09:00 - 12:30
11:30 - 15:15
Dydd Mercher 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
09:00 - 12:30
11:30 - 15:15
Dydd Iau 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
09:00 - 12:30
11:30 - 15:15
Dydd Gwener 09:00 - 11:30
12:45 - 15:15
09:00 - 12:30
11:30 - 15:15

Our Flying Start sessions run from 9am - 11.30am and 12.45pm - 3.15pmOur Funded and chargeable sessions run from 9.00am - 12.30pm and 11.30pm - 3.15pm

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes