skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Chwarae Mynediad Agored

Brynmill Playscheme - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 18/05/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 25/07/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 5 blynyddoedd a 11 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 70 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 70 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Open Access Play Provision, open during the first 3 weeks of the Summer Holiday

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig. Scheme opens on the first Tuesday of the Summer Holiday

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 10:30 - 15:30
Dydd Mawrth 10:30 - 15:30
Dydd Mercher 10:30 - 15:30
Dydd Iau 10:30 - 15:30
Dydd Gwener 10:30 - 15:30

  Ein costau

  • £9.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes