skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Grŵp Rhieni a Phlant Bach Ti a Fi - Penpedairheol - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 05/05/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phlant bach yn rhoi cyfle i chi a'ch plentyn gyfarfod yn reqularly gyda rhieni/gwarcheidwaid a phlant eraill fel y gall y plant fwynhau chwarae gyda'i gilydd gan roi cyfle i chi gymdeithasu dros baned! mae'n gyfle gwych i gyfarfod, rhannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymraeg anffurfiol. rydym yn un teulu mawr!