skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Dechrau'n Deg Ceredigion - Rhaglen Plant Bach Rhyfeddol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 01/12/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae rhaglen Plant Bach Rhyfeddol yn rhaglen deg wythnos o ddwy awr yr wythnos ac yn cael ei hwyluso gan ddau aelod o staff hyfforddedig. Mae hon yn rhaglen sy’n seiliedig ar dystiolaeth a sefydlwyd i hybu perthnasoedd da rhwng rhiant a phlentyn a chynorthwyo i atal, a thrin problemau ymddygiad, trwy hybu cymhwysedd cymdeithasol, emosiynol ac academaidd cyn i blentyn ddod yn oedolyn. Wedi'u cyflwyno i rieni plant rhwng 18 mis a 4 oed, gellir addasu'r strategaethau a ddysgir fel sylfaen ar gyfer plant hŷn.

#ODan5Ceredigion
#DechraunDegCeredigion
#RhiantaCeredigion