skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

Coesau, penolau a boliau - Dydd Iau - Sain Tathan - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 23/09/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Coesau, Penolau a Boliau yn ymarfer corff aerobig llawn sy'n anelu at dynhau'r rhannau hynny o'ch cluniau, pen ôl a'ch stumog, sy'n wych i'r rhai sydd eisiau colli pwysau neu hyd yn oed y rhai sydd eisiau gwella eu lefelau ffitrwydd.