skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Clwb Crosio - Tŷ Rhydychen Rhisga - Addysg Gymunedol

Diweddariad diwethaf: 12/01/2024
Addysg Gymunedol
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dyma ddosbarth hawdd ei gyrchu er pleser, cymdeithasu a dysgu sgiliau newydd, gyda phobl o'r un anian. Dim cymwysterau ffurfiol, dim ond grwpiau wythnosol sy'n canolbwyntio ar ddod ag unigolion at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol.