skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cymraeg I Blant Abertawe - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 20/11/2023
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae grwpiau Cymraeg i Blant yn cynnig gweithgareddau hwyliog am ddim i blant a'u teuluoedd gan gynnwys tylino babi, ioga babi ac arwyddo a chân. Cyfle gwych i ail afael yn dy Gymraeg.
Stori, arwyddo a chan (0-18 mis)
Tylino Babi (0-9 mis)
Ioga Babi (10 wythnos - 9 mis)