skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Jellytotz Childcare Limited - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 25/01/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 17/10/2022.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. we currently have availability.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 60 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 60 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Provide a wraparound service to parents of children of school age, we collect and drop to/from school and care for them until their parents collect or up until 6pm.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. we are open mon-fri 7.30am-6pm, closed bank holidays and one week over christmas.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. we offer drop off and pick up from local schools.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
we are confident in identifiying emerging needs and making referrals where needed.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
we have a ALNCO whom is fully trained and aware of the ALN act, arranging PCP meetings and liasing with agencies where necessary.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Our ALNCO is fully trained aswell as a few other staff within the setting.
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
we have had a number of children using real/cloth nappies.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
we work with the families to provide care to the children, in the past we have liased with parents who have provideda list of common words to help us communicate and understand the child.
Yes