skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Options Llys-Y-Delyn (Options Autism (4) Ltd) - Cartref gofal

Diweddariad diwethaf: 06/02/2024
Cartref gofal

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/06/2023. Adroddiad arolygu diweddaraf.
Mae'r cartref gofal hwn wedi'i gofrestru ar gyfer uchafswm o 4 gwelyau.
Nid oes gan y cartref gofal hwn unrhyw lleoedd gwag.

Darperir y cartref gofal hwn gan: Options Autism (4) Ltd

Gofal a ddarperir:

Nyrsio Iechyd Meddwl Anableddau Dysgu

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cartref gofal yn lleoliad preswyl lle mae nifer o bobl yn byw.

Mae gofal preswyl yn cael ei ddarparu'n aml ar gyfer pobl a fyddai efallai'n cael anhawster byw yn annibynnol, ond mae'n well gan rai pobl fyw mewn cyfleuster gofal preswyl am ei fod yn cynnig diogelwch, rhyngweithio cymdeithasol a chefnogaeth a chymorth parhaus nad yw ar gael trwy ofal cartref (h.y. gofal yn eich cartref eich hun). Yn aml mae gan bobl y camsyniad bod gofal preswyl yn ddewis "pan fetha popeth arall" a bod angen cartref gofal ar rywun pan fydd yn sâl iawn neu'n methu'n lân ag ymdopi, ond mae llawer o breswylwyr yna am eu bod yn mwynhau'r llawer o fanteision sydd gan gartref gofal i'w cynnig.